JDD Maskin AS har pr i dag 6 traktorer med utstyr som benyttes i virksomheten. I tilegg leies det inn sjåfører med eller uten traktor for å ta unna toppene i sesongene.

JDD Maskin AS kan nå levere det meste av tjenester til jordbruket, og er nå den største jordbruksentreprenøren i Agder fylkene.

JDD maskin AS er den største entreprenøren innen jordbruk i Agder fylkene. Vi utfører det meste av tjenester innen grasshøsting, husdyrgjødsel og engfornying. Vi har de senere år hatt ett tett og godt sammarbeid med Norsk landbruksrådgivning Agder. Sammen har vi utført forsøk som har vakt oppmerksomhet nasjonalt, og vært med på å videreutvikle den nasjonale rådgivningen angående tørking og forkvalitet i rundballeensileringen og spredemetoder for husdyrgjødsel.