vanning

JDD Maskin bruker 12500 liters vakumtankvogn til vanning. Dette er aktuelt til komprimering, kloring, asfaltering osv.

Vi tranporterer også vann i forbindelse med fjellrensk. Vi har blant annet vært med TT anlegg AS på ny E39 i Lindesnes, utbedring av Trybakken i Søgne og innleid til Hæhre entreprenør AS ved Lista vindmøllepark.