Brøyting og strøing

Snømåking
BRØYTING

JDD Maskin har vintervedlikehold som hovedoppgave vinterstid. Vi har mye brøyting for Mesta, og enda mer for kommuner. Tilsammen har vi 17 brøyteroder.