Vi utfører effektiv skoging på en bærekraftig måte

For å finne en effektiv måte å fjerning skog langs vei, er noe vi har brukt mye tid på. I 2017 ble det investert i en stor fliskutter med kraftig kran med lang rekkevidde på drøye 10 meter. Vi har montert en fellegrip på krana som skjærer trær opp til 35 cm i diameter. Ved å rotere fellegripen klarer denne trær på godt og vel 50cm i diameter. Denne metoden gjør at en mann og en maskin kan utføre denne prosessen på en kostnadseffektiv måte. Vi er selvfølgelig med på alternative løsninger ved å utnytte virke på andre måter en det videoen under viser.

Vi har stort sett avsetning på leveranse av fyringsflis, på kai eller forbruker i Norge. Denne metoden er effektiv tidsmessig og gir mulighet for 100% utnyttelse av virket som vokser i veikanten. Ved å ta bort virket blir arealet det utføres skoging på, lett å vedlikeholde med kantslått. I tillegg gir dette et resultat som allmenheten liker for øyet.

Mange fordeler ved å fjerne skog langs veien

Fjerning av skog gir en tørrere vei med mindre behov for strøing og salting vinterstid. Trafikksikkerheten øker ved at det blir mindre mørke skygger og viltpåkjørselen reduseres. Det blir mindre vegetasjonsavfall som bygger opp veiskulder og dermed mindre vedlikehold på fjerning torv langs asfaltkant.

Kontakt oss

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.