Salt og sand sikrer god friksjon og trygge veier

Visste du at alle som er med og utfører brøyting og strøing med sand og salt på riks og fylkesveier er sertifiserte med bestått prøve hos Statens Vegvesen?
Det stilles strenge krav for å utføre vintervedlikehold på norske veier. Vårt personell er alle sertifisert for dette og har bestått prøve hos Statens Vegvesen. Det stilles strengest krav til personell som utfører salting. Dette henger naturligvis sammen med trafikksikkerhet og et overordnet mål om å benytte minst mulig salt for å oppnå måle til den gitte vinterdriftsklassen. Hver vei klassifiseres med en gitt standard som vi som entreprenør må forholde oss til.

Vi legger ut salt, fastsand og vanlig strøsand på et betydelig antall km i Agder. Våre kunder er Kommuner og Agder Fylkeskommune.

Vi sikrer grepet på små og store veier

Vi strør kommunale og fylkesveier med egnet utstyr og strømiddel.

Vi har lager av sand og salt

Vi har lagerhall på 12×24 meter med egen binge for lagring av salt. Utenfor er det bygd opp rampe for lasting av saltapparater. Tørr strøsand er helt avgjørende for effektiv strøing, uten klumper og pakking i strøapparatene..

Utlegging av sand, salt og fastsand

Vi legger ut strømidler med lastebil og traktorer

Det benyttes lastebiler med strø apparat for tørr sand, og mer avanserte apparater for tørr salt, salt slurry, befuktet salt, saltlake og fastsand. Fastsand består av sand med kokende vann som spres over og fyser på bakken. denne kombinasjonen gir veldig god friksjon på isete og hardt snøføre i lave temperaturer.