JDD MASKIN Har ca 125 km brøyting fordelt på 3 roder på Fylkesvei, og 9 roder på kommunale veger 3 roder med rydding av skoler og kommunale plasser.  Vi brøyter for Mesta, Marnardal kommune og Lindesnes kommune. vi er totalt 13 maskiner i arbeid når det snør, mange er dyktige underentreprenører som virkelig står på.

Vi utfører is og snøhøvling med VAMA ishøvel. Den er utstyrt med 2000 systemet og vektoverføring fra traktoren. Bak høvelskjæret kan vi sette en kraftig bakskrape for å skrape rent etter ispiggene, eller for å brøyte ut. Høvelen kan med denne løsningen få opptil 5 tonn trykk mot viebanen. Erfaringene våre er at denne løsningen virker veldig bra.