JDD Maskin AS er sannsynligvis den største entreprenøren innen kanslått på Agder.

Vi klipper på Europaveier, Riks og fylkesveier, kommuneveier og private veier. Vi kan også tilby klipping under autovern. Til og med sprøyting med frontmontert kran kan vi tilby. Dette er aktuelt der vegestasjonen er vanskelig å komme til å klippe, eller uønskede arter som ønskes kjemisk bekjempet.

JDD MASKIN AS har i sesongen 2012 klippet godt over 1000 kilometer ferdig vei på begge sider. Vi har klippet for RISA i Mandal, Flekkefjord og Setesdal kontraktene. I tillegg har vi klipt for 3 kommuner.

Vi har fem kantklippere som vi bruker. To er for hjullaster, hvorav en med egen motor. En er bakmontert på traktor og 2 er frontmontert på traktor. Vi har ca 7 stk klippehoder hvorav 3 stk med kjettinger. klipperene har rekkevidde fra 5,5 meter til 7 meter fra veiskulder.