Vi tilbyr et stort utvalg av tjenester til jordbruk med høy dyktighet og presisjon

Jordbrukstjenestene JDD Maskin AS tilbyr, er selve grunnpilaren i selskapet. Vi har vært i bransjen i snart 25 år og vet hva vi snakker om. For tiden satser vi hardt på nye effektive og innovative tjenester rettet mot jordbruket. Ved å ta i bruk ny teknologi som GPS navigering, autostyring på traktorene, og seksjonskontroll på redskapene, kan vi tilbyr tjenester med høy presisjon og faglig dyktighet.

Traktor med slåmaskin

Slåing

Vi har effektivt utstyr for slåing til rundballing og finsnitter. Våre slåmaskiner har Crimper for effektiv tørking av grasset.

Rundballepresse

Rundballing

Rundballing har vi drevet med siden JDD Maskin så dagens lys i 1998. Vi har effektivt utstyr som gir harde baller med god kutting.

Raking av gress

Raking

Godt fortørket gress med breispredning av gress krever ei god og effektiv rive til samling av grasset.

Slangespredning

Slangespredning og pumping

Den mest effektive gjødselhånteringen med mulighet for pumping flere kilometer. Vi har utstyret og satser tungt på gjødselhåntering og spredning

Gjødselkjøring med vogn

Effektivt utstyr med stripespreder og hydraulisk lastearm med Kapasitet på 12 000 liter .

Nøyaktig mineralgjødselspreder

Presisjonspredning av mineralgjødsel

Vi tilbyr gjødselspredning med høy presisjon med GPS og sekjsonstyrt spredning.

Effektiv engfornying

Effektiv engfornying med proft utstyr

Det finnes mange måter å fornye eng på. Vi liker å gjøre det ordtlig med en gang. Med GPS og nøyaktig luftassistert såmaskin klarer vi dette.

Engfornying med slodding såing og tromling

Ved å kombinere det beste innen grasfrøsåmaskin og GPS autostyring på traktoren kan vi nå tilby en alt i ett maskin med slodd, luftassistert såmaskin og Heavy duty Cambridge trommel.

Såing og dyrking av mais

Vi har tro på at mais blir et viktig ressurs for jordbruket i agder fremover. Nå tilbyr vi såing av mais