VELKOMMEN TIL JDD MASKIN ASENTREPRENØR INNEN VEIVEDLIKEHOLD OG JORDBRUK!

JDD MASKIN AS ble opprinnelig stiftet i 2012. I 2022 ble selskapet fusjonert for å endre eierstrukturen i JDD selskapene.. Virksomheten ble først etablert i 1998 som enkeltpersonforetak med slåing og rundballing som hovedfelt, og har siden den tid utviklet seg til hva det er i dag.

Vi har nå fine lokaler med verksted og kontorer på Heddeland industriområdet i Marnardal kommune. Vi har blant annet ca 500m2 med verksted og garasje. I tillegg har vi ca 600 m2 med maskinlagerplass.

JDD Maskin AS har ca 10 årsverk.  Vi utfører tjenester innen veivedlikehold og jordbruket.

Vi har som formål å tilby profesjonelt utført entreprenørarbeid innen jordbruk og veivedlikehold til konkuransedyktige priser. JDD Maskin AS har pr i dag 6 traktorer hjullaster og hjulgravemaskin med utstyr som benyttes i virksomheten. I tillegg leies det inn sjåfører med eller uten traktor for å ta unna toppene i sesongene.

JDD Maskin AS leverer det meste av tjenester til jordbruket, og er blant de største jordbruksentreprenøren i Agder fylkene.

Vi har et bredt tilbud av tjenester innen veivedlikehold, og er en betydelig aktør på kantslått, feiing og brøytestikker. I tillegg kan vi tilby rydding i siktsoner, kantslått under autovern, skoging, Kantfresing, Veihøvling,, brøyting og strøing og ellers vanlig anleggsarbeid på og langs vei.

JDD Maskin AS Har ca 20 brøyteroder på fylkesveger og kommunale veger.

JDD Maskin AS arbeider aktivt med HMS arbeid for å sikre kvaliteten for våre kunder og ansatte. Våre ansatte skal til enhver tid ha nødvendige kurs og opplæring på jobbene vi utfører. Vi har forøvrig kurs for ansvarshavende og trafikkdirrigering.

JDD MASKIN leverte tjenester for over 27 millioner i 2022. Omsetningen er ca 15% på jordbruk og 85% på Veivedlikehold.

Vi holder til i samme lokaler som JDD Utstyr AS

JDD Maskin lokaler

Se vår presentasjonsvideo