JDD Maskin har i årene 2010, 2011 og 2012 vært vert og utført forsøk for Norsk Landbruksrådgivning Agder v/ Jan Karstein Henriksen forsøkene har blitt folg fra nasjonale fagmiljøer. Forsøkene bekrefter at breispredning og raking gir vesentlig bedre forkvalitet, flere FEm pr ball og at forkvaliteten øker. Gjæringkvaliteten blir også bedre som igjen også reduserer faren for mugg.

Her er resultatet fra forsøket 2010

Hovedeffekter av stubbehøyder, strengbredder og tørketider.

Du kan lese om forsøkene her:

http://agder.lr.no/fagartikler/9371/
http://hordaland.lr.no/media/ring/1044/Breispreding%20fra%20Jon.pdf
Effekter av ulik strengbredde og ulike tørketider i gj.snitt for 5 og 10 cm stubbehøgdeHovedeffekt strengbreddeHovedeffekt stubbehøgde
Stubbehøgde, cm  Gj.sn  Gj.sn  Gj.sn  Gj.sn  Gj.sn  Gj.sn5 cm10 cm
Streng/bredspreddStrengBredStrengBredStrengBred  Gj.sn  Gj.sn
Tørketid, 7 og 27 timer7 t7 t27 t27 t  Gj.sn  Gj.sn  Gj.sn  Gj.sn
  Kg tørrstoff/daa  463  431
  FEm/ kg tørrstoff  0,93  0,96
  FEm/ daa  430  413
  Tørrstoff % i graset  30,5  37,4  37,7  48,7  34,1  43,0  36,5  40,7
  FEm/balle  218  271  255  312  236  291  237  291
Forkvalitet:
  NH3-N g/kg N  68  48  66  37  67  43  64  46
  % baller med smørsyre  50  17  67  0  58  8  42  25
  % baller m. smørsyresporer  67  50  67  33  67  42  75  33
  Opptaksindeks syrer  107  111  108  112  107  111  107  111
Økonomi:
  Kostnad i kr/FEm *  2,60  2,57  2,54  2,51  2,57  2,54  2,57  2,54

JDD Maskin tar stadig større andel av markedet på grashøsting i Agder.

Vi har alt fra store kunder med over 1000 rundballer pr år til kunder med 20 rundballer pr år.

Vi bruker 2 stk Claas Uniwrap 455. Presser. Denne pressen er det råeste på markede til å lage harde baller med god kutting. Pressene har 25 kniver, Hydraulisk MPS med regulerbart trykk. Ballediameteren kan enkelt stilles fra førerplassen. + mange andre nye funksjoner og bedre kappasitet.

Til sesongen 2012 ble det  kjøpt nye Claas slåmaskiner. Disse har en arbeidsbredde på 6 meter. Vi er avhengig av å ha god kappasitet på slåing for å kunne ta unna store arealer på kort tid. Mange ganger er det været som setter begrensingene på hvor god tid vi har, og da må det slås mye på kort tid.

Fra 2008 satset vi for fullt på breispredning av graset. Dette for å oppnå bedre forkvalitet med et jevnere resultat, og redusert fare for mugg. Breispredning reduserer åndingen, og dermed øker forkonsentrasjonen. I tilegg blir det i gjenomsnitt høyere tørrstoff innhold, som igjen gir flere FEm i hver rundball.

Vi annbefaler breispredning for kvalitetens skyld. Gevinsten dekker i de fleste tilfeller rakekostnaden. Vi kjører bare i tre meter streng hvis det er store avlinger. På små og moderate avlinger andbefaler vi breispredning. I perioder med god tørk kan skår sammenlegging være et alternativ. Hvis det er brukt slåmaskiner under 3 meter må det rakes i etterkant.