bli kjent med oss og se hva vi kan tilby:

Vi er en stor aktør i vår bransje og vårt området. Vi har kontrakter med Agder Fylkeskommune og flere store entreprenører. I tillegg utfører vi en stor mengde oppdrag for kommuner her i Agder.

Kantslått langs vei

Vi er en stor aktør innen kantslått på sørlandet. Vi klipper ca 1500 km vei pr år. Våre kunder er Fylkeskommuner entreprenører, kommuner og privatpersoner

Rekkverksklipper JDD

Kantslått under rekkverk

Fjerning av vegetasjon under autovern er viktig for å sikre god sikt og gjengroing. Vi utfører dette i hele Agder.

Utbedring av veiens frie rom

Veiens frie rom

God sikt uten vegetasjon i veiens frie rom tilbyr vi til alle veiklasser

Skoging av vei

Skoging langs vei

Fjerning av skog langs vei gir store fordeler og besparelser på drift. Vi har stort og effektivt utstyr til utførelse

Brøytestikk setting

Brøytestikk setting og opptak

Om høsten settes vi ned mellom 100k og 150k brøytestikker over hele Sørlandet. Når våren kommer skal nesten like mange opp og inn på lager

Strøing med sand og salt

Når været krever det legger vi ut sand, fastsand, tørr sand, salt slurry, befuktet salt og saltlake på veiene rundt om i Agder.

Traktor med brøyteplog

Brøyting og vinterdriftsoppgaver

Når det snør er alle mann i arbeid. Vi har et stort samfunnsansvar med å holde veiene åpne vinterstid. Vi er en stor aktør på brøyting i Agder med ca 20 brøyteroder.

Renholds oppgaver

Vi tilbyr renholdsoppgaver av veier og bruer. Vårrengjøring med effektive maskiner har vi lang erfaring med.

Veiskraping med traktor

Vedlikehold av grusvei

Her på Sørlandet er det mange smale veier med grusdekke. Vi utfører veiskraping med traktor, vanning og støvdemping.

Anleggsarbeid på vei

Vi utfører alt av arbeid på og langs vei. Vi har gravemaskiner og lastebiler for å utføre forfallende artbeid på veien.