Bambus og plast stikker i hopetall gir deg optisk ledning i vintermørket

Når sommeren er på sitt varmeste og ferien begyner å ta slutt, da har vi fult fokus på høstens store oppgave. Vi skal sette ut omtrent 150 000 brøytestikker helst innen 45 dager. 1. September braker det løs med flere maskiner i døgnkontinuerlig drift. Vi starter i de høyereliggende områder i de indre bygder, og deretter dalstrøka innafor, og til slutt ender vi opp på veiene langs kysten.

Heldigvis har vi helautomatiske maskiner som styrer og utfører alle oppgaver. Først spettes eller bores det hull til stikken, så plukkes det stikke fra magasinet og setter ned i hullet i bakken, for så å stampe rundt stikken slik at den står stødig og trygt på veiskulderen.

Brøytestikkene har to hovedoppgaver i vinterhalvåret.

Visste du at brøytestikkene settes ut for å gi trafikantene optisk ledning i den mørkeste tiden av året. På hver brøytestikk er det en refleks med synlighetskrav. For brøytepersonell er brøytestikkene helt avgjørende for å utføre brøyting når det snør og blåser. Dersom det mangler brøytestikker på riks og fylkesveier, må disse erstattes med nye stikker innen gitte tidsfrister.

Setting av brøytestikk

Maskinell setting med moderne maskiner

Fra 1. september og utover høsten har vi flere traktorer og hjullaster i døgnkontinuerlig drift for å få stikkene i jorden før snøen kommer. Krav til optisk ledning gjør at vi må være ferdig med alle riks og fylkesveier før 15. oktober.

Opptak av brøytestikk

Når våren kommer skal nesten like mange brøytestikker tas opp, buntes og settes på tørt lager. Vi plukker noe manuelt men heldigvis det meste av stikkene plukkes med helautomatiske opptakere.

Brøytestikk setting