Eng fornying på tradisjonelt vis, eller med redusert jordarbeid

JDD MASKIN utfører fornyelse av eng i flere kombinasjoner. Vi anbefaler alle å brakke engen høsten før vi kommer, eller etter ett gitt antall uker før vi kommer i vekstsesongen. Her viser vi noen eksempler på løsninger, + betyr at vi gjør to operasjoner i en:

 • Full pakke med pløying, harving, såing + tromling
 • Forenklet jordarbeiding med harving, harving + såing og tromling
 • Forenklet jordarbeiding med harving, slodding, såing + tromling
 • Forenklet jordarbeiding med horisontalfresing + såing, tromling.

Dersom du som bonde ønsker å gjøre deler av jobben selv vil du spare penger på dette. Vi gjør likevel oppmerksom på at dårlig pløgsle koster å rette opp.

Harving med Vëderstad Carrier XXL 4,25m

Den mest effektive eng fornyingen gjøres etter vår mening med brakking av engen om høsten og harving med Vëderstad Carrier XXL om våren. Da lager vi et godt såbed med eller uten husdygjødsel i åkeren på relativt kort tid. Dersom du ønsker å tromle selv kan vi så gressfrø sammen med siste og harving. Harven har en Biodrill såmaskin som er luftassistert med stor nøyaktighet integrert.

 • Harving rett i brakklagt eng
 • Harving i pløgse
 • Harve ned husdyrgjødsel
 • slodding og harving
 • Lett harving med pakking og såing
Før harving
Før harving
Etter harving
Etter harving
Harving

Slodd, såmaskin, direktesåmaskin og trommel i ett

Vi har 6,5 meter heavy duty Cambridge trommel med sloddeplank og påmontert biodrill såmaskin. Denne lager et jevnt og fint såbed med slodden og gjør jobben helt ferdig ved såing og tromling i ett.

 • Slodding + tromling
 • såing og tromling

Horisontalfresing og såing

JDD MASKIN har 3 meter horisontalfres med grasfrøsåmaskin. Fresen har hydraulisk tannpakkervals for å kunne bruke mer tyngde på de hardeste jordartene. Fresen har også sloddeplank som gir et flott resultat.
JDD MASKIN har slepetrommel med sloddeplank for å slodde pløgsla før fresing, og tromling etter såing. Denne veier hele 3,1 tonn, og er 5,3 meter brei. Denne sletter ut og trykker ned det meste.

Horisontalfres