JDD MASKIN utfører fornyelse av eng – om ønskelig med sprøyting og pløying, eller forenklet jordbearbeiding med horisontalfresing og såing i samme operasjon.

JDD MASKIN har 3 meter horisontalfres med grasfrøsåmaskin. Fresen har hydraulisk tannpakkervals for å kunne bruke mer tyngde på de hardeste jordartene. Fresen har også sloddeplank som gir et flott resultat.
JDD MASKIN har slepetrommel med sloddeplank for å slodde pløgsla før fresing, og tromling etter såing. Denne veier hele 3,1 tonn, og er 5,3 meter brei. Denne sletter ut og trykker ned det meste.