Vi utfører en rekke tradisjonelle arbeidsoppgaver på og langs vei

Vi har driftskontrakter med AFK Agder fylkeskommune på drift og vedlikehold av vei.

Bytting av stikkrenner fjerning av torvkanter og grøfterensk er driftsoppgaver vi tar på oss. Vi har lastebiler og hjulgravemaskin med utstyr for å utføre dette.

Anleggsarbeid på vei