VELKOMMEN TIL JDD MASKIN AS - Entreprenør innen veivedlikehold og jordbruk

Firmainformasjon

STIFTET

JDD Maskin AS ble stiftet i 2012.  Virksomheten ble etablert i 1998 som enkeltpersonforetak med slåing og rundballing som hovedfelt, og har siden den tid utviklet seg til hva det er i dag.

Vi har nå fine lokaler med verksted og kontorer på Heddeland industriområdet i Marnardal kommune. Vi har blant annet ca 500m2 med verksted og garasje. I tillegg har vi ca 600 m2 med maskinlagerplass.

JDD Maskin AS har ca 8 årsverk.  Vi utfører tjenester innen veivedlikehold og jordbruk hovedsaklig i Agderfylkene. Den siste tiden har vi startet opp vårt banebrytende prsjekt med skoging, og jobber i hele Sør Norge med denne riggen..

Vi har som formål å tilby profesjonelt utført entreprenørarbeid innen jordbruk og veivedlikehold til konkurransedyktige priser. JDD Maskin AS har pr i dag 7 traktorer, 2 hjullaster med utstyr som benyttes i virksomheten. I tillegg leies det inn sjåfører med eller uten traktor for å ta unna toppene i sesongene.

Tjenester

JDD Maskin AS kan nå levere det meste av tjenester til jordbruk, og er den største jordbruksentreprenøren i Agder fylkene. Vi har et bredt tilbud av tjenester innen veivedlikehold, og er en betydelig aktør på kantslått, feiing og brøytestikker. I tillegg kan vi tilby rydding i siktsoner, Skoging, kantslått under autovern, vanning, kantfresing, veihøvling, sprøyting, brøyting og strøing.

Brøyteroder

JDD Maskin AS har ca 17 brøyteroder på fylkesveger og kommuneveger i Mandalsregionen.

HMS

JDD Maskin AS arbeider aktivt med HMS arbeid for å sikre kvaliteten for våre kunder og ansatte. Våre ansatte skal til enhver tid ha nødvendige kurs og opplæring på jobbene vi utfører. Vi har forøvrig kurs for ansvarshavende og trafikkdirrigering.

Driftskontrakter

JDD Maskin AS har en dirftskontrakt med Statens Vegvesen i Evje på kanstlått, feiing og brøytestikk. Videre er vi underentreprenør i flere andre driftskontrakter.Vi utfører også jobber i mange forskjellige kommuner i Agder.

Omsetning

JDD Maskin AS leverte tjenester for over 11 milioner i 2017 Omsetningen er ca 15% på jordbruk og 85% på veivedlikehold.