GJØDSELHÅNDTERING

utstyr

JDD Maskin er opptatt av å kunne tilby profesjonelt utstyr, og har derfor anskaffet nedfellerutstyr til husdyrgjødsel. Utnyttelsen av nitrogenet blir nå enda bedre. Dette muliggjør utkjøring i perioden 15. februar til 31. oktober, uten behov for nedmolding, dersom det ikke er frossen, eller snødekt mark.

En-akslet 11 000 liter vogn med store hjul 770 x 1820 mm. Nedfelleren er enkel å demontere, og da blir vogna forholdsvis lett og egner seg godt til transport av gjødsel  på vinterstid.

12 500 liter vogn med sving på bakre aksling, gjør vognen svært smidig. 12 meter stripespreder, kanon og hydraulisk lastearm på venstre side.

 TRANSPORT

Etter at kunstgjødselprisene har steget betydelig kan det nå lønne seg å transportere husdyrgjødsla vesentlig lengre. Beregninger fra forsøksringen viser at normal husdyrgjødsel har en verdi på 82 kr pr tonn om våren. 50 kr etter 1 slått og kr 25 etter 2 slått. Dette viser at vi kan transportere husdyrgjødsla i en time pr lass om våren, og likevel har gårdbrukeren en økonomisk gevinst.

JDD Maskin har i 2011 og 2012 utført forsøk med Norsk Landbruksrådgivning Agder v/ Jan Karstein Henriksen. Resultatene vil vise at nedfeller og stripespreder gir gevinst i form av bedre avlinger.