grasshøsting

Forsøk

JDD Maskin har i årene 2010, 2011 og 2012 vært med og utført forsøk for Norsk Landbruksrådgivning Agder v/ Jan Karstein Henriksen. Forsøkene har blitt folg fra nasjonale fagmiljøer. Forsøkene bekrefter at breispredning og raking gir vesentlig bedre forkvalitet, flere FEm pr ball og at forkvaliteten øker. Gjæringkvaliteten blir også bedre som igjen reduserer faren for mugg.

RESULTAT

Her er resultatet fra forsøket 2010.
Hovedeffekter av stubbehøyder, strengbredder og tørketider.

Du kan lese om forsøkene her:
http://agder.lr.no/fagartikler/9371/

http://hordaland.lr.no/media/ring/1044/Breispreding%20fra%20Jon.pdf

 

  Effekter av ulik strengbredde og ulike tørketider i gj.snitt for 5 og 10 cm stubbehøgde Hovedeffekt strengbredde

Hovedeffekt

stubbehøgde

Stubbehøgde, cm   Gj.sn   Gj.sn   Gj.sn   Gj.sn   Gj.sn   Gj.sn 5 cm 10 cm
Streng/bredspredd Streng Bred Streng Bred Streng Bred   Gj.sn   Gj.sn
Tørketid, 7 og 27 timer 7 t 7 t 27 t 27 t   Gj.sn   Gj.sn   Gj.sn   Gj.sn
  Kg tørrstoff/daa               463   431
  FEm/ kg tørrstoff               0,93   0,96
  FEm/ daa               430   413
  Tørrstoff % i graset   30,5   37,4   37,7   48,7   34,1   43,0   36,5   40,7
  FEm/balle   218   271   255   312   236   291   237   291
Forkvalitet:                
  NH3-N g/kg N   68   48   66   37   67   43   64   46
  % baller med smørsyre   50   17   67   0   58   8   42   25
  % baller m. smørsyresporer   67   50   67   33   67   42   75   33
  Opptaksindeks syrer   107   111   108   112   107   111   107   111
Økonomi:                
  Kostnad i kr/FEm *   2,60   2,57   2,54   2,51   2,57   2,54   2,57   2,54

 

kapasitet

JDD Maskin tar stadig større andel av markedet på grasshøsting i Agder. Vi har alt fra store kunder med over 1000 rundballer pr år til kunder med 20 rundballer pr år.

Vi bruker 2 stk Claas Uniwrap 455. presser. Denne pressen er det råeste på markedet til å lage harde baller med god kutting. Pressene har 25 kniver, hydraulisk MPS med regulerebart trykk. Balldiameteren kan enkelt stilles fra førerplassen, pluss mange andre nye funksjoner og bedre kappasitet.

Til sesongen 2012 ble det  kjøpt nye Claas slåmaskiner. Disse har en arbeidsbredde på 6 meter. Vi er avhengig av å ha god kappasitet på slåing for å kunne ta unna store arealer på kort tid. Mange ganger er det været som setter begrensingene på hvor god tid vi har, og da må det slås mye på kort tid.

Breispredning

Fra 2008 satset vi for fullt på breispredning av graset. Dette for å oppnå bedre forkvalitet med et jevnere resultat, og redusert fare for mugg. Breispredning reduserer åndingen, og dermed øker forkonsentrasjonen. I tillegg blir det i gjennomsnitt høyere tørrstoff innhold, som igjen gir flere FEm i hver rundball.

Vi anbefaler breispredning for kvalitetens skyld. Gevinsten dekker i de fleste tilfeller rakekostnaden. Vi kjører bare i tre meter streng hvis det er store avlinger. På små og moderate avlinger anbefaler vi breispredning. I perioder med god tørke kan skår sammenlegging være et alternativ. Hvis det er brukt slåmaskiner under 3 meter må det rakes i etterkant.