kantslått

Klipping

JDD Maskin AS er sannsynligvis den største entreprenøren innen kantslått i Agder.

Vi klipper på europaveier, riks og fylkesveier, kommuneveier og private veier. Vi kan også tilby klipping under autovern. Til og med sprøyting med frontmontert kran kan vi tilby. Dette er aktuelt der vegetasjonen er vanskelig å komme til å klippe, eller uønskede arter som ønskes kjemisk bekjempet.

Klippere

JDD Maskin AS har i sesongen 2012 klippet godt over 1000 kilometer ferdig vei på begge sider. Vi har klippet for RISA i Mandal, Flekkefjord og Setesdal kontraktene. I tillegg har vi klippet for 3 kommuner.

Vi har fem kantklippere som vi bruker. To er for hjullaster, hvorav en med egen motor. En er bakmontert på traktor og 2 er frontmontert på traktor. Vi har ca 7 stk klippehoder hvor 3 stk er med kjettinger. Klipperne har rekkevidde fra 5,5 meter til 7 meter fra veiskulderen.