Hovedsamarbeidspartnere er:

Statens Vegvesen

RISA AS

Mesta AS

NCC Roads

Veidekke AS

Marnardal kommune

Lindesnes kommune

Aas Maskin AS

Indre Agder Transport AS

Nomeland Anlegg AS

Gårdbrukere i Agder

Privatpersoner