JDD Maskin AS har ofte maskiner for salg. Disse blir lagt ut til salg på finn.no sine nett sider, JDD Utstyr –www.jddutstyr.no – selger også maskiner fra JDD Maskin AS.